16. januar 2014

Fra KLID wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Deltagere

Michael Erichsen

Peter Ussing

Keld Simonsen

Leif Lodahl

Mariane Erichsen

Afbud

Morten Rønne

Udvalgets fortsatte arbejde

IT&Samfundsudvalget har vedtaget, at arbejdet fortsætter efter det ændrede kommisorium.

Diskussion om problemstillingerne i en kommune, set fra brugerside

Mariane Erichsen beskrev en række af disse problemstillinger fra en konkret kommune, både for ansatte og frivillige. Det udsløste en bred diskussion om problemer og løsninger.

Mangelen på brugervendt dansk dokumentation: Hænger sammen med at der ikke er tradition for at betale for Open Source

Der findes et community: Men det kan ikke være den enkelte brugers opgave at følge med der

Mange tager opgaven med hjem og løser den i deres private eksemplar af MS Office

Det organisatoriske problem at der ikke er support og ikke er afholdt kurser: Ikke specifikt for denne kommune

Vi bør pege på hvilke problemer der er for kommunerne

Man tør ikke beklage sig for ikke at komme i klemme: Erfaringsopsamling skal ikke være sporbart

Den negative netværkseffekt: Folk er undervist i MS pakken, som er obligatorisk i mange skoler og gymnasier. PC Kørekort var i MS Office. Undervisningsmaterialet er subsidieret af MS

Kan man lave en sneboldseffekt ved, at kommunerne oparbejder en ekspertise i OSS produkter?

Besparelse cashes ind, og der investeres ikke i brugerne: For skolerne er Tønder og Lyngby-Tårbæk undtagelser. 5% af besparelsen kunne finansiere det hele

Der mangler at blive fortalt de gode historier om den frihed, det kan give

Århus kommune samarbejder med en lokal Linux gruppe, hvor frivillige underviser i Open/Libre Office/Kinux i kommunens regi

De ansatte kvalificerede prøver at holde sig ”under radaren” af hensyn til ressourcemangel

Evt oversætte fra norsk bokmål?

Problemet er måske mere at nogen tager ansvar end mangel på penge?

Kan vi skabe synlighed og drive oppefra? Morten Helveg Petersen

KLID foreslår et uafhængigt center

Finansiering? Fonde som RealDania

I Tyskland har fem myndigheder etablering en fælles investering i integration mellem Open/Libre og MS Office gennem udbud: München

Brasilien har OSS som standard

Visse italienske regioner: Sydtyrol

Sammenfatning af diskussionen

Undervisning

Standardskabeloner

Dokumentation skal skrives og vedligeholdes

Platform for udveksling

Etablering af et centrum, der tager ansvar

Fortælle de gode historier: Det er en god forretning!

Forklare politikerne, at der er penge i det, hvis man kan finde en måde at få "såning" og "høst" til at hænge sammen

Opsamle de faktiske mangler og få dem udbedret

Først en økonomisk rapport, derefter en konference for it-ordførerne med international deltagelse

Kommentar til PROSABladet

Kurt West har foreslået en kommentar til Prosabladet

Opgaver og udeståender

Michael: Læg det nye kommissorium på wikien

Peter & Leif: Skrive kommissorium til business case

Peter: Kontakte Mogens Kühn mhp. den nationale business case

Få Niels til at spørge Jens Hørlück

Michael: John Götze

Hvad mener Open Government initiativet om business case indhold?

Keld: AER

Leif: Liste over eksisterende rapporter

Michael: Kommentar til Prosabladet

Niels: Liste om kommunerne

KS: Lukke et område af Wikien

Næste møde

4. marts 2014 kl 17.30 hos PROSA.