Spørgsmål til de enkelte kandidater

Fra KLID wiki
Skift til: Navigation, Søgning

På denne side kan spørgsmål, som kan være interessant at få besvaret hos de enkelte kandidater. Dette kan være til vælgermøder, på gaden, men ikke mindst på de sociale medier.

Kandidaterne kan findes: her

KLID laver et valgmøde d 2013-11-14 om IT i Københavns Kommune. Se mere hér.


Spørgsmål:

Skriv dine bud på spørgsmål herunder. Gentagelser med forskellig formulering er fint - læg evt. relaterede spørgsmål op ad hinanden.


- Hvad er din holdning til anvendelse af Open Source Software (OSS) i kommunal sammenhæng?

- Ser du anvendelse af OSS, som et smart spareredskab, eller har du en mere ideologisk tilgang til emnet?

- Har du erfaring med anvendelse af OSS? Og er det noget du vil tænke ind i dit kommunalpolitiske virke?

- Hvilke udfordringer ser du ved anvendelse af OSS i kommunal sammenhæng?

- Du taler meget om åbenhed og gennemsigtighed, men vil det så sige, at du vil fremme brugen af OSS?

- Hvis du skulle vælge, at migreres noget af kommunens proprietære software til en OS-platform, hvor vil du finde det mest passende? I skolerne, i administrationen... etc. ?

- hvordan går det med at løsrive sig fra monopolet KMD - og er man blot ved at lave et nyt gennem KoncernIT/Kombit

- hvordan sikrer man, at opgavefordeling/udbudsadministration understøtter, at den gennemsnitlige IT-iværksætter kan byde ind på opgaver

- hvordan sikrer man - ved f.eks. at undgå cloud-løsninger og anvende udenlandske outsourcingpartnere - borgerne mod at få tappet deres persondata

- hvordan sikrer kommunen kommunalt/regionalt genbrug af IT-løsninger, således at samfundet DK f.eks. ikke skal betale 98 gange for samme kommunale IT-løsning

- Ved forrige kommunevalg argumenterede Anne Vang (der ikke længere er i politik) for åben WiFi i København - hvad mener kandidaterne om det?

- I programmet Aflyttet argumenterede Læge Trine Jeppesen har afbrudt forbindelsen til SENTINEL DATAFANGST, det system regionerne bruger til at samle oplysninger om borgernes diagnoser og sygdomme. Hun mener ikke patienterne har mulighed for et informeret samtykke og føler selv, hendes tavshedspligt bliver brudt, når depressioner og seksuelle problemer pludselig er tilgængelige for alle 'sundhedspersoner' i hele systemet - ikke kun for lægen. http://arkiv.radio24syv.dk/video/8852510/aflyttet-uge-43-2013 - Hvad mener partierne om sundheds-IT?