Økonomi ved Open Source, herunder samfundsmæssige beregninger

Fra KLID wiki
Skift til: Navigation, Søgning

National business case for øget brug af open source i Danmark

Vi ønsker at få afdækket de økonomiske konsekvenser af at offentlige myndigheder øger brugen af open source software. Vi ønsker - ud over de mikroøkonomiske konsekvenser - også at få afdækket de afledte makroøkonomiske konsekvenser, f.eks.:

Vil der være en multiplikatoreffekt, og hvor stor er den? Vil der kunne opnås øget beskæftigelse Vil der være positive netværkseffekter, f.eks. i det private erhvervsliv, som følge af øget brug i det offentlige? Hvor stor indflydelse har så- og høste-problematikken (investering og indtægt i forskellige budgetter) på beslutningerne i mikroøkonomien, og hvad kan der gøres ved det? Hvor stor indflydelse har den usunde konkurrencesituation (monopoltilstand) på økonomien? Hvor stor er ROI-forsinkelsen, altså den tidsmæssige forsinkelse fra investering til besparelse?

Tese (skal forarbejdes og poleres)

Vi antager at hvis det offentlige tager open source software i brug i større omfang, vil der ske nogle inddirekte effekter: Open source vil nå en kritisk masse, som også vil få det private erhvervsliv til at tage open source i anvendelse (netværkseffekt) Udgifterne til IT vil have en større samfundsmæssig nytteværdi (BNP), idet der i højere grad vil blive anvendt lokal arbejdskraft (flere internt ansatte samt danske konsulenter), end tilfældet er ved licensindkøb (import fra Irland). (multiplikatoreffekt) Den øgede konkurrence vil have en positiv effekt i form af flere aktører, lavere priser og forbedret BNP og betalingsbalance (etc.) samt uafhængighed af enkelte udenlandske leverandører.

Kilder:

Program til beregning af multiplikatoreffekten: Vismandsspillet http://www.vismandsportalen.dk/ der bygger på ae.dk's model Heimdal samt modellen ADAM.

Sundhedssektoren på Færøerne: Cand.merc.dat (Birgir Ingolf Sigurðsson ): http://gotzespace.dk/birgir.pdf

Jura:

  • Krav om lokal tilknytning m.v. og varemærker i udbud:

http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-artikler/Krav-om-lokal-tilknytning-mv-og-varemarker-i-udbud/

  • Retlige forhold vedrørende anskaffelse og brug af open source-software:

http://digitaliser.dk/resource/451301

  • Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter(Zangenberg):

http://digitaliser.dk/resource/1268103/

(Konkurrencestyrelsen) Markedet for kontorsoftware: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2009/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2009/Markedet%20for%20kontorsoftware%2012082009%20analyse.pdf og http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/20090812-Konkurrencestyrelsen-anbefaler-fortsat-brug-af-alle-%C3%A5bne-standarder-for-kontorsoftware/20090812-Fakta-om-markedet-for-kontorsoftware?tc=9E5DD991557A41BB9DEED69388BE0F14

Grunddataprogrammet som har indregnet multiplikatoreffekten:


Offentlige samarbejder:

Om McKinsey's rapport om Politiet:

Tønder kommune:

Lyngby-Taarbæk Kommune:

Internationale referencer

Free and open source software across the EU: http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/90

Setting Europe's Digital Agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

München:

Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption study in Finland: http://tampub.uta.fi/handle/10024/66646

Business Case fra Italien: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/italy-posts-benchmark-open-vs-closed-software

Guide for the procurement of standards-based ICT - Elements of Good Practice: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67038


Om modenhed: http://www.openlogic.com/blog/bid/156885/Open-Source-Management-Take-the-Open-Source-Maturity-Quiz