Et stærkt værn mod terror

Fra wiki.klid.dk
Skift til: navigering, søgning

Regeringens såkaldte "Terror-pakke" fra februar 2015 kan ændre balancen mellem hensyn til statens sikkerhed og hensyn til borgerrettigheder og virksomheders forretningshemmeligheder. Denne side indeholder henvisninger til relevante dokumenter, artikler og debatter om pakken.

Hvad siger pakken om kryptering

Under "Bedre redskaber til FE’s indsats over for terror rettet mod Danmark" (6. Tiltag, 2. afsnit.)

For det første skal FE’s elektroniske indhentning af oplysninger styrkes. Terrorister er i dag langt mere sikkerhedsbevidste end tidligere.De krypterer i stigende grad deres kommunikation.De anvender desuden langt flere forskellige former for kommunikation. Og hovedparten af den terrorrelaterede kommunikation foregår på fremmedsprog. En styrkelse af FE’s indhentning på terrorområdet kræver derfor en udvidelse af de nuværende kapaciteter til at indhente terroristers kommunikation samt investering i og udvikling af ny teknologi, f.eks. til indhentning mod satellitkommunikation og computernetværk. Hertil kommer øget kapacitet til dekryptering og oversættelser.

Hvorfor er det principielt vigtig?

I et af svarene under i Kurt Westh Nilsens blogindlæg skriver Keld Simonsen følgende:

IETF har som politik at alle internet protokoller skal være krypterede, se rfc7258. At forbyde kryptering er derfor det samme som at forbyde internettet. Vil man virkelig dette? Internettet er verdensomspændende og nærmest grundlaget for al kommunikation i Verden. Hvis man forbyder internettet sætter man sig virkelig uden for Verdenssamfundet.

Men hvad med retsikkerheden?

Jacob Mchangama, direktør i Tænketanken JUSTITIA og Anders Henriksen, lektor i folkeret, Københavns Universitet har lavet en rapport som blev fremlagt for Folketingets Retsudvalg ved et lukket møde 2015-02-25.

I indledningen skriver de bl.a.:

I sin nuværende form indeholder FE-forslaget en alt for bred og upræcis adgang til at foretage indgreb i danske borgeres fortrolige kommunikation uden nævneværdige retssikkerhedsgarantier eller ekstern kontrol. Forslaget vil ikke alene give FE mere vidtgående beføjelser end dets amerikanske og britiske søstertjenester (herunder NSA og GCHQ), men også kunne komme i konflikt med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Da forslaget endvidere lægger op til, at der foretages indgreb i danske borgeres rettigheder udenom domstolene, stemmer det også dårligt overens med grundlæggende principper om magtens tredeling.

Rapporten giver en række forslag til forbedringer i Terror-pakken.