Ret til at være ikke-digital

Fra KLID wiki
Version fra 31. maj 2020, 10:47 af Keld (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

KLID arbejder for at borgere og virksomheder skal have ret til ikke at være digitale.

KLID har udarbejdet et manifest om dette, som er sendt til behandling hos EU-kommissær Margrete Vestager.

Vi foreslår disse regler:

1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere eller virksomheder i EU at være forbundet til internettet eller være i besiddelse af mobiltelefoner.

2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger eller virksomhed, at man er i besiddelse af computere, smartphones eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på.

3. Al borger- oo virksomhedsbetjening skal tilgodese både digitale og analoge borgere og virksomheder.

4. Borgere og virksomheder skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig, menneskelig repræsentant for de systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare beslutningen på en let forståelig, og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde bør menneskelige, juridiske skøn have forrang for algoritmiske beslutninger.

5. Borgere og virksomheder skal frit kunne vælge mellem, om de ønsker en digital eller en analog behandling af myndighederne.

6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav.

7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform.

8. Borgere og virksomheder skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde.

9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgerne og virksomhederne, uanset borgernes og virksomhedernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav.

10. Borgere i EU har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og dermed kunne leve deres liv som de ønsker, også udenfor internettet, uden nærmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg.

Reglerne er bl.a udarbejdet på baggrund af https://analogist.dk/koereplan-til-det-analoge-samfund-en-skitse-til-umistelige-rettigheder/